Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 12

Bu ürünlerin davranış eden bölümleri bulunur. Bunun beraberinde elektronik devreye katkı esenlamaları ile bile bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik binadadır. Erdemli frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; tutarlı frekans elde buyurmak için kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belirli bir banddaki frekanslar için tercih edilmektedir. Elektriksel ilişkiların esenlanması hesabına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.