Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 5

Bu ürünlerin faaliyet eden bölümleri bulunur. Bunun yanı sıra elektronik devreye katkı sağlamlamaları ile bile bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik strüktürdadır. şiddetli frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; ılımlı sıklık elde eylemek yürekin kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belirli bir banddaki frekanslar yürekin tercih edilmektedir. Elektriksel bağlanakların sağlamlanması namına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.